Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań istnieje na rynku małopolskim już ponad 17 lat.  Prowadzone jest przez biegłego rewidenta Ryszarda Szybczyńskiego (nr uprawnień 4032). Biuro jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, wpisanym za numerem 243 na liście Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

   Z biegiem czasu nasza oferta usług uległa dywersyfikacji ze względu na coraz większe zapotrzebowanie rynkowe. Obecnie specjalizujemy się również m. in. w prowadzeniu szeroko rozumianej ewidencji księgowej i kadrowo-płacowej podmiotów gospodarczych, doradztwa księgowego, podatkowego oraz sporządzaniu analiz ekonomiczno - finansowych. Jesteśmy firmą otwarta na współpracę i wybiegającą naprzeciw potrzebom Klientów.

   Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz prowadzenia usług rachunkowych i pokrewnych nieprzerwanie (i bezszkodowo!) od wprowadzenia takiego obowiązku, tj. od 1996 roku.

Kadra:
   Firma zatrudnia biegłego rewidenta, uprawnionego do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych oraz prowadzenia ewidencji księgowej podmiotów gospodarczych oraz asystenta biegłego rewidenta, specjalistę ds. kadrowo-płacowych i finansowych. Ponadto aktualnie współpracujemy z 6 biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i radcami prawnymi, aby zapewnić kompleksową obsługę naszych Klientów.

Aktualności: